Nghiêm cấm lợi dụng kiểm tra vấn đề môi trường để sách nhiễu, gây phiền hà

Cảnh sát môi trường đang kiểm tra mẫu hóa chất liên quan đến môi trường. Ảnh minh họa.
Cảnh sát môi trường đang kiểm tra mẫu hóa chất liên quan đến môi trường. Ảnh minh họa.
Cảnh sát môi trường đang kiểm tra mẫu hóa chất liên quan đến môi trường. Ảnh minh họa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top