Nghịch tử doạ cho nổ bình gas để đòi bố cho 700 triệu đồng

Nghịch tử Trịnh Cao Hoàng. Ảnh: CAHN.
Nghịch tử Trịnh Cao Hoàng. Ảnh: CAHN.
Nghịch tử Trịnh Cao Hoàng. Ảnh: CAHN.
Lên top