Nghịch tử đầu độc giết cha ruột

Đối tượng Thạch Văn Nghĩa. Ảnh Công an cung cấp.
Đối tượng Thạch Văn Nghĩa. Ảnh Công an cung cấp.