“Nghịch lý toà xử một đàng, chính quyền 'quyết' một nẻo“: UBND TP.Vinh “lúc nói gà, khi nói vịt““

Vào năm 1991, ông Hồng đã mua 900 m2 đất và nhà với giá 26 triệu đồng.
Vào năm 1991, ông Hồng đã mua 900 m2 đất và nhà với giá 26 triệu đồng.