Nghi phạm sát hại 4 bà cháu vẫn cố liên lạc với người thân trước khi bị bắt