Nghi phạm nổ súng vào xe của Dương Minh Tuyền ra đầu thú

Nghi phạm Hồ Văn Khoa - nổ súng vào xe của Dương Minh Tuyền đã ra đầu thú chiều nay tại Công an Hà Nội. Ảnh: L.N.
Nghi phạm Hồ Văn Khoa - nổ súng vào xe của Dương Minh Tuyền đã ra đầu thú chiều nay tại Công an Hà Nội. Ảnh: L.N.
Nghi phạm Hồ Văn Khoa - nổ súng vào xe của Dương Minh Tuyền đã ra đầu thú chiều nay tại Công an Hà Nội. Ảnh: L.N.
Lên top