Nghi phạm giết người, giấu xác dưới cống khai gì?

Hiện trường vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng.