Nghi phạm giết chủ nợ ở Hải Dương là người có học vấn, chủ nhiều hiệu thuốc

Nghi phạm Cao Tài Năng từng thuê cửa hàng ở phố Nguyễn Thượng Mẫn (TP.Hải Dương). Ảnh Đặng Luân
Nghi phạm Cao Tài Năng từng thuê cửa hàng ở phố Nguyễn Thượng Mẫn (TP.Hải Dương). Ảnh Đặng Luân
Nghi phạm Cao Tài Năng từng thuê cửa hàng ở phố Nguyễn Thượng Mẫn (TP.Hải Dương). Ảnh Đặng Luân
Lên top