Nghi phạm đâm chết người do kêu bạn gái đi nhậu về không được đã ra đầu thú

Đối tượng Nguyễn Trần Tiểu Linh ra đầu thú.
Đối tượng Nguyễn Trần Tiểu Linh ra đầu thú.
Đối tượng Nguyễn Trần Tiểu Linh ra đầu thú.
Lên top