Nghi phạm đâm chết anh rể ở Ninh Thuận ra đầu thú

Đối tượng Bình đến cơ quan công an đầu thú sau khi đâm chết anh rể. Ảnh: Công an Ninh Thuận.
Đối tượng Bình đến cơ quan công an đầu thú sau khi đâm chết anh rể. Ảnh: Công an Ninh Thuận.
Đối tượng Bình đến cơ quan công an đầu thú sau khi đâm chết anh rể. Ảnh: Công an Ninh Thuận.
Lên top