Nghi phạm cướp ngân hàng ở Thái Bình về cất tiền rồi ung dung đi làm

Hiện trường nơi đã xảy ra vụ kẻ gian xông vào cướp ngân hàng. Ảnh: KL.
Hiện trường nơi đã xảy ra vụ kẻ gian xông vào cướp ngân hàng. Ảnh: KL.
Hiện trường nơi đã xảy ra vụ kẻ gian xông vào cướp ngân hàng. Ảnh: KL.
Lên top