Nghi phạm chém cháu họ ở Bắc Giang có biểu hiện tâm thần, tiền sử bạo lực

Lên top