Nghĩ mưu tự bắt cóc mình, đòi gia đình chuộc 1 tỷ đồng