Nghi can sát hại phụ nữ câm điếc ở Quảng Nam là chồng nạn nhân

Ngôi nhà mà phụ nữ câm điếc bị sát hại. Ảnh: Hoàn Nhân
Ngôi nhà mà phụ nữ câm điếc bị sát hại. Ảnh: Hoàn Nhân
Ngôi nhà mà phụ nữ câm điếc bị sát hại. Ảnh: Hoàn Nhân
Lên top