Nghĩ bị gian lận khi thua bạc, con bạc chuyển sang cướp tài sản

3 đối tượng: Khải, Khoa và Tư (từ bên trái qua). Ảnh: PV
3 đối tượng: Khải, Khoa và Tư (từ bên trái qua). Ảnh: PV
3 đối tượng: Khải, Khoa và Tư (từ bên trái qua). Ảnh: PV
Lên top