Nghi án giang hồ chém chủ thầu xây dựng đòi bảo kê 60 triệu đồng/tháng

Hiện trường vụ việc_Ảnh cắt từ clip
Hiện trường vụ việc_Ảnh cắt từ clip
Hiện trường vụ việc_Ảnh cắt từ clip
Lên top