Nghe, gọi điện thoại khi tham gia giao thông bị xử phạt bao nhiêu tiền?

Người điều khiển các phương tiện giao thông (kể cả xe đạp) đều bị xử phạt khi sử dụng điện thoại... Ảnh: LĐO.
Người điều khiển các phương tiện giao thông (kể cả xe đạp) đều bị xử phạt khi sử dụng điện thoại... Ảnh: LĐO.
Người điều khiển các phương tiện giao thông (kể cả xe đạp) đều bị xử phạt khi sử dụng điện thoại... Ảnh: LĐO.
Lên top