Nghệ An: Xuất hiện 3 đối tượng nam giới nghi bán dâm