Nghệ An: Xác định được các đối tượng tung tin vỡ đập thủy điện khiến người dân lên núi lánh nạn

Vì tin đồn thất thiệt mà nhiều người dân đã nháo nhào chạy lên núi lánh nạn
Vì tin đồn thất thiệt mà nhiều người dân đã nháo nhào chạy lên núi lánh nạn
Vì tin đồn thất thiệt mà nhiều người dân đã nháo nhào chạy lên núi lánh nạn
Lên top