Nghệ An: Ráo riết điều tra nguyên nhân gây cháy rừng

Đám cháy rừng tại xã Diễn An (Diễn Châu-Nghệ An) vào đêm 29.6. Ảnh: Tuấn Quỳnh
Đám cháy rừng tại xã Diễn An (Diễn Châu-Nghệ An) vào đêm 29.6. Ảnh: Tuấn Quỳnh
Đám cháy rừng tại xã Diễn An (Diễn Châu-Nghệ An) vào đêm 29.6. Ảnh: Tuấn Quỳnh
Lên top