Nghệ An: Phát hiện chủ lò mổ lợn sản xuất 30.000 khẩu trang y tế giả

Cơ sở sản xuất khẩu trang giả của chủ lò mổ gia súc của ông B.V.D. Ảnh: PV
Cơ sở sản xuất khẩu trang giả của chủ lò mổ gia súc của ông B.V.D. Ảnh: PV
Cơ sở sản xuất khẩu trang giả của chủ lò mổ gia súc của ông B.V.D. Ảnh: PV
Lên top