Nghệ An: Phát hiện 930 áo phông có dấu hiệu giả mạo hàng CHANEL

Hàng hoá bị tam giữ là những chiếc áo phông trên nhãn hàng hóa có gắn nhãn hiệu "CHANEL". Ảnh: CTV
Hàng hoá bị tam giữ là những chiếc áo phông trên nhãn hàng hóa có gắn nhãn hiệu "CHANEL". Ảnh: CTV
Hàng hoá bị tam giữ là những chiếc áo phông trên nhãn hàng hóa có gắn nhãn hiệu "CHANEL". Ảnh: CTV
Lên top