Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ An phấn đấu giảm tội phạm về ma túy