Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ An: Ngáo đá tự cầm dao rạch tay mình, dọa giết công an