Nghệ An: Kiện chi cục thuế đòi bồi thường 23 tỉ đồng, DN bị xử thua vì “bản án lạ”

Ông Trần Tử Trường - Giám đốc Cty Trường Sơn và tập hóa đơn bị Chi cục Thuế Nghĩa Đàn niêm phong từ năm 2014. Ảnh: QĐ.
Ông Trần Tử Trường - Giám đốc Cty Trường Sơn và tập hóa đơn bị Chi cục Thuế Nghĩa Đàn niêm phong từ năm 2014. Ảnh: QĐ.
Ông Trần Tử Trường - Giám đốc Cty Trường Sơn và tập hóa đơn bị Chi cục Thuế Nghĩa Đàn niêm phong từ năm 2014. Ảnh: QĐ.
Lên top