Nghệ An: Khởi tố Quyền trưởng phòng Chính sách dân tộc

Cơ quan Công an tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Tâm Long, tại Ban dân tộc tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV
Cơ quan Công an tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Tâm Long, tại Ban dân tộc tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV
Cơ quan Công an tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Tâm Long, tại Ban dân tộc tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV
Lên top