Nghệ An: Giúp cháu, dùng súng bắn chết người tại quán nhậu