Nghệ An: Dùng súng, mã tấu ép chủ máy gặt nộp phí “bảo kê”

3 đối tượng trong nhóm" bảo kê" gặt lúa
3 đối tượng trong nhóm" bảo kê" gặt lúa
3 đối tượng trong nhóm" bảo kê" gặt lúa

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top