Nghệ An: Dùng dung môi và chất tạo màu “chế” 2 triệu lít xăng kém chất lượng

Công an đang kiểm tra bồn xăng ở các doanh nghiệp trên. ảnh:CACC
Công an đang kiểm tra bồn xăng ở các doanh nghiệp trên. ảnh:CACC