Nghệ An: Đất một đàng, tòa tuyên trả một nẻo, đương sự liên tục khiếu nại

Bà Trương Thị Thơ trước ngôi nhà xây trên mảnh đất bị tòa kết luận đã lấn sang phần đất của hàng xóm. Ảnh: PV
Bà Trương Thị Thơ trước ngôi nhà xây trên mảnh đất bị tòa kết luận đã lấn sang phần đất của hàng xóm. Ảnh: PV
Bà Trương Thị Thơ trước ngôi nhà xây trên mảnh đất bị tòa kết luận đã lấn sang phần đất của hàng xóm. Ảnh: PV
Lên top