Nghệ An: Chồng sát hại vợ bằng nhát dao cứa vào cổ

Hiện trường vụ chồng sát hại vợ bằng nhát dao cứa cổ. Ảnh: HĐ
Hiện trường vụ chồng sát hại vợ bằng nhát dao cứa cổ. Ảnh: HĐ
Hiện trường vụ chồng sát hại vợ bằng nhát dao cứa cổ. Ảnh: HĐ
Lên top