Nghệ An: “Cẩu tặc” bị đánh trọng thương, xe bị đốt cháy trơ khung