Nghệ An bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây đưa người trái phép sang Anh

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, thuộc đoàn ĐBQH Nghệ An.
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, thuộc đoàn ĐBQH Nghệ An.
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, thuộc đoàn ĐBQH Nghệ An.
Lên top