Nghệ An: 3 cán bộ bị bắt giam vì sai phạm quản lý đất đai

Ba bị can bị bắt giữ Võ Biên Thùy, Trần Lê Ngọc Tú và Nguyễn Xuân Thọ. Ảnh:PV
Ba bị can bị bắt giữ Võ Biên Thùy, Trần Lê Ngọc Tú và Nguyễn Xuân Thọ. Ảnh:PV
Ba bị can bị bắt giữ Võ Biên Thùy, Trần Lê Ngọc Tú và Nguyễn Xuân Thọ. Ảnh:PV
Lên top