Ngày thứ 7 xét xử tai biến chạy thận: Các nhân chứng lần lượt "phản" lại lời khai

Viện kiểm sát hỏi các bị cáo và người làm chứng trong phiên xét xử sơ thẩm tai biến chạy thận ngày thứ 7
Viện kiểm sát hỏi các bị cáo và người làm chứng trong phiên xét xử sơ thẩm tai biến chạy thận ngày thứ 7
Viện kiểm sát hỏi các bị cáo và người làm chứng trong phiên xét xử sơ thẩm tai biến chạy thận ngày thứ 7

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM