Ngày mai, xét xử hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn

Hai cựu Bộ trưởng TTTT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn (từ trái qua). Ảnh cơ quan công an.
Hai cựu Bộ trưởng TTTT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn (từ trái qua). Ảnh cơ quan công an.
Hai cựu Bộ trưởng TTTT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn (từ trái qua). Ảnh cơ quan công an.
Lên top