Ngày mai, ông Đinh La Thăng tiếp tục ra tòa

Ông Đinh La Thăng trong phiên tòa lần trước.
Ông Đinh La Thăng trong phiên tòa lần trước.