Ngày mai, ông Đinh La Thăng tiếp tục ra tòa

Ông Đinh La Thăng trong phiên tòa lần trước.
Ông Đinh La Thăng trong phiên tòa lần trước.
Ông Đinh La Thăng trong phiên tòa lần trước.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM