Ngày đầu xét xử 2 cựu bộ trưởng: Bị cáo Lê Nam Trà khai nhận 2,5 triệu USD

Bị cáo Lê Nam Trà.
Bị cáo Lê Nam Trà.
Bị cáo Lê Nam Trà.
Lên top