Ngày đầu ra tù, thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm tài sản

Đối tượng Huỳnh cùng tang vật các vụ trộm. Ảnh: CA HT
Đối tượng Huỳnh cùng tang vật các vụ trộm. Ảnh: CA HT
Đối tượng Huỳnh cùng tang vật các vụ trộm. Ảnh: CA HT
Lên top