Ngày 29.10, xét xử cựu hiệu trưởng xâm hại các nam sinh

Cựu hiệu trưởng Đinh Bằng My. Ảnh T. Hoàng.
Cựu hiệu trưởng Đinh Bằng My. Ảnh T. Hoàng.
Cựu hiệu trưởng Đinh Bằng My. Ảnh T. Hoàng.
Lên top