Ngày 18.9, vợ Đường Nhuệ tiếp tục hầu tòa vụ đấu giá đất

Vợ Đường Nhuệ tiếp tục hầu tòa vụ đấu giá đất. Ảnh ĐL
Vợ Đường Nhuệ tiếp tục hầu tòa vụ đấu giá đất. Ảnh ĐL
Vợ Đường Nhuệ tiếp tục hầu tòa vụ đấu giá đất. Ảnh ĐL
Lên top