Ngày 16.12, hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông hầu tòa

Ông Trần Bắc Son (trái) và ông Trương Minh Tuấn. Ảnh Cơ quan công an.
Ông Trần Bắc Son (trái) và ông Trương Minh Tuấn. Ảnh Cơ quan công an.
Ông Trần Bắc Son (trái) và ông Trương Minh Tuấn. Ảnh Cơ quan công an.
Lên top