Ngày 10.8, tòa Hà Nội xét xử phúc thẩm nhóm cựu quan chức xã Đồng Tâm

Các bị cáo (mặc thường phục) liên quan đến các sai phạm về đất đai ở Đồng Tâm. Ảnh: Cao Nguyên
Các bị cáo (mặc thường phục) liên quan đến các sai phạm về đất đai ở Đồng Tâm. Ảnh: Cao Nguyên
Các bị cáo (mặc thường phục) liên quan đến các sai phạm về đất đai ở Đồng Tâm. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top