Ngang nhiên chặn đường, “xin đểu” tiền lái xe chở lợn

Hình ảnh những người chặn đường, "xin đểu" tiền lái xe chở lợn. Ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh những người chặn đường, "xin đểu" tiền lái xe chở lợn. Ảnh cắt từ clip.