Ngăn chặn kịp thời 4 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đưa đi Lạng Sơn

Lực lượng chức năng tiêu hủy 4 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Công an Bắc Giang
Lực lượng chức năng tiêu hủy 4 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Công an Bắc Giang
Lực lượng chức năng tiêu hủy 4 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Công an Bắc Giang
Lên top