Ngăn chặn hơn chục thanh niên chuẩn bị hỗn chiến giữa mùa dịch COVID-19

Hung khí nhóm đối tượng mang theo. Ảnh: T.X
Hung khí nhóm đối tượng mang theo. Ảnh: T.X
Hung khí nhóm đối tượng mang theo. Ảnh: T.X
Lên top