Lạng Sơn:

Ngăn chặn 1,5 tấn chân gà hôi thối chuẩn bị đưa đi tiêu thụ

Số chân gà nhập lậu bị phát hiện. Ảnh: Công an Lạng Sơn
Số chân gà nhập lậu bị phát hiện. Ảnh: Công an Lạng Sơn
Số chân gà nhập lậu bị phát hiện. Ảnh: Công an Lạng Sơn
Lên top