Ngăn cản vụ hỗn chiến, một cảnh sát hình sự bị chém

Lên top