Ngăn các đối tượng xâm nhập trái phép Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà

Nhiều người viết bản cam kết không xâm nhập trái phép vào Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà (Ảnh: K.L)
Nhiều người viết bản cam kết không xâm nhập trái phép vào Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà (Ảnh: K.L)
Nhiều người viết bản cam kết không xâm nhập trái phép vào Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà (Ảnh: K.L)
Lên top