Ngã xe vì khúc cây chắn ngang đường, nam thanh niên hành hung chú ruột

Bị ngã xe, Dương Phúc Quang đã vác dao tìm chém chú ruột. Ảnh: Công an Lạng Sơn
Bị ngã xe, Dương Phúc Quang đã vác dao tìm chém chú ruột. Ảnh: Công an Lạng Sơn
Bị ngã xe, Dương Phúc Quang đã vác dao tìm chém chú ruột. Ảnh: Công an Lạng Sơn
Lên top